مرامنامه و اصول کاری چهارگانه دفتر مهندسی بهین سازان:

۱- صداقت با مشتری، زیرا به تجربه دریافتیم هیچ اصلی به اندازه صداقت با مشتری در کسب و کار ما موثر نیست.
۲- انجام کار با بهترین کیفیت ممکن و توجه به خواسته های مشتری، زیرا بر این باوریم که هر پروژه ای اهمیت خاص خود را دارد.
۳- پشتیبانی و پاسخگویی همیشگی، زیرا بر این باوریم که مشتری، نه تنها باید دوباره برگردد بلکه باید ما را به دیگران نیز معرفی کند.
۴- رعایت اخلاق حرفه ای و مهندسی.


مرامنامه بهین سازان