تضمین کیفیت معماری:
همه مراحل طراحی معماری به صورت گام به گام و با تایید شما و بر اساس خواسته های شما خواهد بود.


تضمین کیفیت سازه:
این حق برای مشتریان ما محفوظ است که قبل از تحویل مدارک و تسویه حساب با دفتر، یک نسخه از نقشه های سازه را به صورت فیزیکی و یا به صورت فایل PDF تحویل گرفته و آن را ارزیابی نمایند.


کیفیت طراحی (همراه با گارانتی واقعی) را با “بهین سازان” تجربه کنید!


گارانتی و تضمین کیفیت