پیمانکاری جزئی و کلی ساختمان شامل:

خاکبرداری و اجرای فوندانسیون و شالوده های صنعتی (سوله) و مسکونی طبق نقشه
تخریب و بازسازی محوطه (کفسازی حیاط) مرتبط به ساختمان های صنعتی و مسکونی
کفسازی کارگاه های صنعتی مطابق اصول و ضوابط مهندسی (بدون ترک خوردگی)
ساخت خانه باغ، ویلا و پارکینگ های سبک و سازه های صنعتی (بتنی و فولادی)
طراحی و اجرای انواع استخر و یا حوضچه های صنعتی مطابق ضوابط مهندسی
تعمیرات بام (سقف) شامل آوار برداری، کف سازی، شیب بندی و ایزوگام
دیوار کشی محوطه شامل انجام کرسی چینی، عایق بندی و بلوک چینی
طراحی و اجرای مجتمع های صنعتی و کشاورزی در استان مرکزی