برخی از پروژه های طراحی انجام شده یا پروژه های در دست اقدام در شهر اراک: (آخرین بروزرسانی در بهار ۹۹)

مجتمع مسکونی آقای حمیدرضا بیاتی و خانم بحرالعلومی، محله عضد
مجتمع مسکونی آقای عبدالله اسدی، محله سبحانی کوچه اکبرزاده
مجتمع مسکونی آقایان روح الله و حسینعلی داودآبادی فراهانی، هپکو رسالت
مجتمع مسکونی آقایان ولی الله و مسعود رحمتی، خیابان جهانگیری
مجتمع مسکونی و تجاری آقای علی اسکندری و خانم غدیرپور، بلوار جهان پناه
پروژه مسکونی آقایان خدادادی و انصاری، خیابان شریعتی خیابان فجر
پروژه مسکونی آقای عیسی آبادی، خیابان جهرم
پروژه مسکونی آقایان علی و محمد نظری، شهرک قدس بهاران
پروژه مسکونی آقای آرمین (صالحی)، خیابان دانشگاه
پروژه مسکونی آقایان رضا یونسی و موچانی، خیابان ملک کوچه فریدی
پروژه مسکونی آقای افراسیابیگی، خیابان رنگرزها
پروژه مسکونی آقای رضا اسکندری، هپکو خرداد
پروژه مسکونی آقایان نوری و پناهی، هپکو خیام
پروژه مسکونی آقای رضایی، سردشت
پروژه مسکونی آقای کارچانی، خیابان ادبجو
پروژه مسکونی آقای امیرحسین اسکندری، هپکو شهریور
پروژه مسکونی آقای ایرانمنش، هپکو ولایت
پروژه مسکونی آقای وحید رودبارانی، شهرک صنایع
پروژه مسکونی آقایان مرادی و حسنی، هپکو خیابان جلالی
پروژه مسکونی آقای فرید احمدی، خیابان شریعتی کوچه نهضت
پروژه مسکونی آقای طاهری، حافظیه شقایق
پروژه مسکونی آقای علی داودآبادی فراهانی، هپکو رسالت
پروژه مسکونی آقایان ولی الله و مسعود رحمتی، خیابان ملک کوچه اسلامی
پروژه مسکونی آقایان روح الله و حسینعلی داودآبادی فراهانی، هپکو خیابان ارشاد
پروژه مسکونی مهندس بهمن رحمتی، هپکو خیابان عرفان
پروژه مسکونی آقایان مجید حمصی و حمیدرضا بیاتی، خیابان ملک کوچه واثق
پروژه مسکونی مهندس بهمن رحمتی، شهرک قدس خیابان ابوریحان
پروژه مسکونی آقای میرزایی (نظری)، خیابان شیخ مفید
پروژه مسکونی مهندسان علیشاهی و نیازی، شهرک گردو خیابان فردوسی
پروژه مسکونی آقای غلامرضا خنجری، محله اوحدی
پروژه مسکونی آقای آریاپناه و شریک، خیابان خرم
پروژه مسکونی آقای نظم آبادی، شهرک صنعتی منطقه ۷
پروژه مسکونی آقای مهدی فولادی، خیابان شیخ فضل الله نوری
پروژه مسکونی آقای طاهری و شریک، خیابان امام حسین
پروژه مسکونی آقای عبدلی (سلیمی)، خیابان ابوذر
پروژه مسکونی آقای علی اسکندری، هپکو گلستان
پروژه مسکونی آقای علی اسکندری، هپکو اردیبهشت
پروژه مسکونی آقای یوسف رحیمی، خیابان نواب
پروژه مسکونی آقای شیروانلو، خیابان آیت الله کاشانی
پروژه مسکونی و تجاری آقای دولت آبادی، شهرک صنایع
پروژه مسکونی خانم آذردخت عزیزیان، پل برق
پروژه مسکونی آقای عباسی، حافظیه لاله
پروژه مسکونی آقای وفاییان، هپکو خیابان عرفان
پروژه مسکونی آقایان حمیدرضا بیاتی و مجید صفری، خیابان ملک کوچه محمودآبادی
پروژه مسکونی و تجاری آقای خاتمی، خیابان ابوذر
پروژه مسکونی مهندس محمدی، شهرک مهاجران
پروژه مسکونی آقای عباس داودآبادی، خیابان استاد شهریار
پروژه مسکونی مهندس پارسی (سلطانی)، شهرک مهاجران
پروژه مسکونی آقایان حمیدرضا بیاتی و مصطفی گنجی، محله عضد
پروژه مسکونی آقای علی اکبر داودآبادی فراهانی، بلوار قائم مقام
پروژه مسکونی آقای رضا اسکندری، شهرک پردیس یک
پروژه مسکونی آقای چگینی، شهرک هجرت
پروژه مسکونی آقای سادات، خیابان امام
پروژه مسکونی آقای ایرانمنش، خیابان قیام
پروژه مسکونی آقای مرتضی میرزایی، شهرک قدس بهاران
پروژه مسکونی خانم طیبه داودآبادی، خیابان حصار
پروژه مسکونی آقای محسن بوالحسنی، شهرک قدس خیابان ابوریحان
پروژه مسکونی خانم اشرف حاج طاهر (آقای قره باغی)، خیابان سوم شعبان
پروژه مسکونی خانم نسرین بهرامی (مهندس امیری)، میدان شریعتی کوچه آبشار
پروژه مسکونی خانم طاهره کریمی (آقای جمشیدی)، شهرک مهاجران