مرامنامه و اصول کاری چهارگانه دفتر بهین سازان:

۱- صداقت با مشتری، زیرا به تجربه دریافتیم هیچ اصلی به اندازه صداقت با مشتری در کسب و کار ما موثر نیست.
۲- انجام کار با بهترین کیفیت ممکن، زیرا بر این باوریم که مشتری ما نه تنها باید دوباره برگردد بلکه باید ما را به دیگران نیز معرفی کند.
۳- پشتیبانی و پاسخگویی همیشگی به مشتری و توجه به خواسته های او، زیرا بر این باور هستیم که هر پروژه ای اهمیت خود را دارد.
۴- رعایت اخلاق حرفه ای.