دفتر مهندسی بهین سازان (۱۳۲) بعنوان یکی از قوی ترین دفاتر استان مرکزی به جهت ضابطه مند کردن همکاری خود با سایر دفاتر مهندسی بخصوص دفاتر شهرستان ها، نسبت به مکانیزه نمودن روال همکاری با سایر دفاتر اقدام نموده است، بدیهی است این همکاری صرفا در ماه های ابتدایی سال که این دفتر مهندسی ظرفیت مناسبی را در اختیار دارد قابل انجام خواهد بود و در صورت پایان ظرفیت و یا در صورتی که ظرفیت باقیمانده، برای استفاده دفتر ما (۱۳۲) مورد نیاز باشد این صفحه غیر فعال خواهد شد و امکان ثبت درخواست همکاری میسّر نخواهد بود. لطفاً ابتدا شرایط و قرارداد همکاری را کامل و دقیق بخوانید و سپس نسبت به ثبت درخواست خود اقدام فرمایید. (دفتر مهندسی بهین سازان نسبت به رد یا قبول پیشنهادات مختار است و ثبت درخواست همکاری، هیچگونه حقی را برای دفتر درخواست کننده ایجاد نمی نماید.)


پس از ثبت درخواست همکاری توسط شما، در صورتی که پیامک تبلیغاتی روی خط شما فعال باشد یک SMS اطلاع رسانی توسط سامانه‌ی پیام کوتاه سایت و همچنین یک ایمیل اطلاع رسانی از وبسایت بهین سازان دریافت خواهید کرد و ضمنا مسئول اداری دفتر بهین سازان نیز به طور همزمان از طریق پیامک و ایمیل مطلع خواهد شد.


فرم درخواست همکاری:

نام و نام خانوادگی مسئول دفتر (درخواست کننده)

شماره دفتر مهندسی (درخواست کننده)

شهرستان شما

آدرس ایمیل دفتر مهندسی (درخواست کننده)

شماره تماس مسئول اداری دفتر (درخواست کننده)

شماره تماس دوم (درج شماره دوم اختیاری است)

نام و نام خانوادگی مالک پروژه

شماره ارجاع در پرتال سازمان

متراژ پروژه

تعداد سقف

نوع پروژه از لحاظ صلاحیت

مهندسان مورد نیاز پروژه شما

ترسیم و پرینت نقشه(ها) توسط کدام دفتر انجام می شود؟

سایر توضیحات: (تکمیل این فیلد الزامی نیست)


شرایط و قرارداد همکاری: (شامل ۱۰ بند)

۱- امکان انتخاب رشته معماریِ پایه دو به صورتی که ترسیم و پرینت توسط دفتر شما انجام پذیرد وجود ندارد و حتما بایستی کارهای معماری پایه دو توسط دفتر مهندسی بهین سازان انجام پذیرد به این دلیل که معمار پایه دو دفتر ما از مهر و امضای کاری که دیگران انجام داده باشند معذور است. (بدیهی است برای کارهای معماری پایه سه مشکلی نیست و شما می توانید خودتان ترسیم و پرینت کار را انجام دهید.)

۲- در صورت ترسیم و پرینت نقشه توسط دفتر مهندسی بهین سازان (۱۳۲) به میزان ۱۰۰ درصد تعرفه همان رشته بعلاوه ۲۵ درصد تعرفه حق دفتری مطالبه خواهد شد. (بدیهی است در صورت انتخاب دو رشته، میزان حق دفتری مطالبه شده ۵۰ درصد خواهد بود.)

۳- در صورت ترسیم و پرینت نقشه توسط دفتر مهندسی درخواست کننده (یعنی انجام کامل کار توسط خودِ شما!) به میزان ۸۰ درصد تعرفه همان رشته بعلاوه ۲۰ درصد تعرفه حق دفتری مطالبه خواهد شد. (بدیهی است در صورت انتخاب دو رشته، میزان حق دفتری مطالبه شده ۴۰ درصد خواهد بود.)

۴- در مواردی که درخواست همکاری در دو رشته را دارید و فقط در یکی از رشته ها ترسیم و پرینت نقشه توسط دفتر شما انجام می شود و در رشته دیگر ترسیم و پرینت نقشه توسط دفتر مهندسی بهین سازان (۱۳۲) انجام می شود، میزان حق دفتری مطالبه شده جمعاً ۴۵ درصد خواهد بود.

۵- با توجه به امکان تغییر تعرفه ها، مبلغ تعرفه ها در زمان صدور و ثبت چهاربرگی ملاک است. (زمان ثبت همکاری ملاک نیست!) ضمنا در صورتی که اراک نیستید (شهرستان های استان مرکزی) کلیه هزینه های مربوط به پست و یا پیک با شما (دفتر درخواست کننده) می باشد.

۶- با توجه به اینکه همه مهندسان برق و مکانیک دفتر ما پایه دو می باشند لذا حداقل متراژ قابل قبول پروژه برای ما، ۷۰۰ مترمربع برای “همکاری در تک رشته” و ۵۰۰ مترمربع برای “همکاری در دو رشته” می باشد. بنابراین اگر درخواست همکاری شما فاقد این شرایط می باشد خواهشمندیم از تکمیل فرم همکاری خودداری فرمایید زیرا با توجه به هوشمند بودن سیستم، درخواست شما ثبت نخواهد شد. (حتی اگر یک مترمربع هم کمتر باشد!)

۷- صلاحیت دفتر مهندسی بهین سازان (۱۳۲) تا ۱۰ سقف و حداکثر متراژ ۵۰۰۰ مترمربع می باشد.

۸- در حال حاضر ظرفیت پایه دو و پایه سه در هر سه رشته معماری، برق و مکانیک موجود است.

۹- ثبت مهندسان پروژه توسط ما (در پرتال سازمان) فقط بعد از انجام پیش پرداخت توسط شما (پرداخت ۲۰ الی ۳۰ درصد مبلغ کلیه مطالبات بسته به نوع همکاری) و ارسال قرارداد توسط شما به ایمیل ما انجام می گیرد. (توجه داشته باشید در صورت کنسل شدن پروژه ناشی از انصراف مالک یا تغییر دفتر و یا هر مورد دیگر شامل کم شدن متراژ نسبت به حدنصاب و یا افزوده شدن به طبقات بیش از ۱۰ سقف، دفتر مهندسی بهین سازان مبلغ پیش پرداخت را تحت هیچگونه شرایطی و تحت هیچ عنوانی به دفتر درخواست کننده یا مالک مسترد نخواهد کرد.)

۱۰- دفتر درخواست کننده (شما) موظفید قبل از تحویل گرفتن مدارکِ مهر و امضا شده از دفتر مهندسی بهین سازان (۱۳۲) نسبت به تسویه حساب کامل با این دفتر مهندسی (طبق متراژ و تعداد طبقات نهایی) اقدام فرمایید و شما متعهد می شوید قبل از تسویه حساب کامل با دفتر مهندسی بهین سازان، درخواست مهر و امضا (و تحویل گرفتن) هیچگونه مدارکی را نداشته باشید.


توضیحات بسیار مهم:
ثبت همکاری توسط شما بدین معناست که تمام موارد فوق را خوانده اید و بدون هرگونه ابهام و پرسشی، همه کلیات و جزئیات آن را قبول دارید. پس از ثبت درخواست همکاری، طی مدت زمان ۲۴ الی ۴۸ ساعت، مبلغ پیش پرداخت و شماره حساب و قرارداد همکاری (متن فوق) برای شما ایمیل خواهد شد. (قرارداد همکاری بایستی توسط شما پرینت شده و به مهر و امضای دفتر درخواست کننده رسیده و اسکن آن همراه با رسید پیش پرداخت برای ما ایمیل شود.) پس از انجام این مرحله، مهندس یا مهندسان پروژه توسط ما در پرتال سازمان ثبت خواهد شد. ضمنا قابل ذکر است کلیه مکاتبات و ارسال نقشه به این دفتر مهندسی بایستی فقط توسط ایمیل زیر انجام گرفته و خواهشمندیم از ارسال مدارک توسط واتساپ و تلگرام جداً خودداری فرمایید. (فقط به پروژه هایی ترتیب اثر داده خواهد شد که کلیه مکاتبات آن توسط ایمیل زیر انجام گیرد.)


شماره تماس مسئول اداری دفتر: ۰۹۱۸۹۶۴۲۰۲۹
ایمیل دفتر: info [at-sign] behinsazan-arak.ir