مسئول دفتر و طراح سازه (محاسب): سعید سیدعلیخانی (۰۹۳۷۲۸۰۲۵۰۰)
طراح معماری و مسئول امور اداری: لیلا سیاحت موید (۰۹۱۸۹۶۴۲۰۲۹)
طراح تاسیسات (برق و مکانیک): سیدمهدی سجادی (۰۹۱۸۴۰۴۰۵۷۰)
نقشه بردار (کروکی و برداشت): آرمان منصوری (۰۹۱۸۳۶۷۵۸۳۳)

ایمیل دفتر: info [at-sign] behinsazan-arak.ir

سامانه پیامکی: ۵۰۰۰۲۰۶۰۸۰۲۵۰۰


دفتر مرکزی:

آدرس: اراک – میدان سرداران – مجتمع تجاری پارس

تلفن: ۰۸۶۳۲۲۳۷۰۰۴
تلفن: ۰۸۶۳۲۲۳۶۴۸۹


نام شما

ایمیل شما

محل سکونت

شماره تماس

موضوع پیام

متن پیام