مسئول دفتر:

سعید سیدعلیخانی (۰۹۳۷۲۸۰۲۵۰۰)

ایمیل: info [at-sign] behinsazan-arak.ir

سامانه پیامکی: ۵۰۰۰۲۰۶۰۸۰۲۵۰۰


دفتر مرکزی:
تلفن: ۰۸۶۳۴۰۵۵۳۷۴
آدرس: اراک – خیابان قائم مقام – بعد از تقاطع خیابان شهدا – بن بست بزرگمهر

 

 

نام شما

ایمیل شما

محل سکونت

شماره تماس

موضوع پیام

متن پیام