تعرفه‌های طراحی ساختمان (۱۳۹۹):

قیمت، تعرفه و هزینه های دفتر مهندسی طراحی ساختمان


درصورت ابلاغ تعرفه سال جدید، کلیه هزینه‌ها مطابق تعرفه‌های جدید محاسبه و اعمال می‌شود.
مالیات بر ارزش افزوده در این دفتر مهندسی اخذ نمی‌شود و همه تعرفه‌ها، مصوبِ سازمان است.
محاسبه لیستوفرِ وزن میلگرد و طراحی سقفِ تیرچه بتنی (جهت سبک‌سازی) رایگان می باشد.
سبک‌سازی در زمان طرح اولیه (به رایگان) انجام می گردد و نیازی به هزینه و نقشه جدا نیست.
مبالغ بر اساس ریال می باشد و هزینه کروکی مطابق تعرفه آن به نقشه بردار پرداخت می گردد.
هزینه تهیه نقشه‌های اضافه متراژ (استحکامی)= مطابق تعرفه روز رشته عمران * متراژ کل سازه