استاندارد اختصاصی BubbleChart جهت کنترل کیفیت نقشه های سازه توسط گروه مهندسی بهین سازان (اراک) ابداع شده است.
استاندارد بابُلچارت تضمین می کند که ۶ معیار زیر به بهترین نحو ممکن در زمان طراحی و ترسیم نقشه های سازه رعایت شده است:

۱- طراحی سبک و اقتصادی سازه
۲- سهولت اجرای سازه
۳- استحکام و ایمنی سازه
۴- خوانایی نقشه های سازه
۵- سرعت بهتر در انجام طراحی
۶- دقت بالا در طراحی و محاسبات


استاندارد بابلچارت = تضمین کیفیت


bubblechart